Våra uppträdanden i somras 2021!

LIksom förra sommaren erbjöd vi ett antal äldreboenden i vår kommun kostnadsfritt uppträdande. Det enda vi begärde istället var att bli bjudna på fika! nu är sommaren slut och vi börjar samla oss och träna igen i Folkhemmet i Östra Hoby som vi brukar.

Vi uppträdde på Väderleken i Ystad 14 juli 2021…

På Kärnan i Sjöbo den 29 juli 2021 …

På Qlaramässan den 4 sep 2021 …

Vi uppträdde på Solbacken i St. Herrestad den 7 sep 2021 …

På Bellevue i Ystad den 14 sep 2021

på Borrby Prästgård den 16 sep 2021 …

Vi uppträdde slutligen på Skönadal i Simrishamn den 21 sep 2021 …