Om gruppen

Dansgruppen och föreningen Grekisk dans för tanter!

Dansgruppen ”Grekisk dans för tanter” består av tolv svenska kvinnor i åldrarna 61-81 år och har finns sedan 2006 på Österlen.
Vi dansar genuin folkdans från byar runt om i Grekland. Idag kan gruppen närmare 180 olika danser.

Danserna. För att kunna dansa folkdanser måste man sätta sig in i landets kultur och uttryckssätt. Det handlar inte om att enbart lära in nya danssteg. Danserna med den musikkunskap som krävs i form av melodi- och rytmkunskap, nya skalor, ett nytt språk i texterna, åtföljs alltid av gedigen information om de annorlunda beteendemönster, känslouttryck och olika värderingssätt som krävs för att kunna tolka den grekiska kulturens sätt att uttrycka högtid, glädje och sorg.

Grekerna är ett folk som under många århundraden fått utstå krig, flyktingskap och havets vedermödor och som därför känner sig extra solidariska med de flyktingar som finns idag.
Vi visar därför av solidaritet, många danser som sedan århundraden har detta som huvudtema.
Danserna är också fysiskt krävande och innefattar alla sorters rörelser. Vi tränar en gång i veckan året om, utöver själva dansstegen också uthållighet, balans, koordination, mm.

Dräkterna. Vi bär egna färgstarka och vackra grekiska folkdräkter när vi uppträder. Dräkterna är huvudsakligen skapade och sydda av föreningens ordförande Ingrid Brink som levt mer än 30 år i Grekland och ännu fler år med den grekiska kulturen och som, så långt det varit möjligt, försökt att återskapa äkta grekiska folkdräkter från tretton olika områden i Grekland. Alla deltagare i dansgruppen har bidragit på olika sätt till processen.
Hon har till 80 % använt material från loppmarknader och andra secondhandbutiker från Österlen, men har också i någon mån använt dansarnas egna handgjorda släktklenoder i form av broderier, vävnader, och handgjorda spetsar.
Hon har återanvänt och lyft fram den fantastiska och gedigna skatt av kvinnlig skaparkraft som gömmer sig i andrahandshandeln idag, på det sätt som skapandet av folkdräkter var när de användes till vardags.
Hon har också medvetet använt sig av hjälp från lokala konsthantverkare för komplicerade broderier, smycken och inköp av nytt material men även för delar av vår marknadsföring som fotografering.

Det faktum att vi är äldre kvinnor som på detta sätt skapat oss en ny karriär som dansare (om än inte på heltid) visar att livet inte slutar vid 60 utan att man ända upp i hög ålder kan skapa sig och planera en framtid. Vi vill varken se ut eller verka yngre än vår ålder. Vi är stolta över hur vi är och vad vi erfarit och kan. Vi duger alldeles utmärkt att visa upp och bli beundrade!

Boka oss! Vår grupp kan bokas för uppträdande till privata fester, äldreboenden, olika evenemang, festivaler och liknande. Vi berättar då också om våra danser och dräkter.
Uppträdandet kan anpassas till den tid som önskas och med olika teman (t.ex. danser från öarna, kvinnodanser, mm.)
Våra dansuppvisningar kan också kombineras med ett föredrag om Grekland t.ex. Grekisk Påsk,
Den grekiska kvinnan, Naxos – en kulturkittel, m.fl. Se info nedan…
Vi är en förening och ger faktura för betalning på vanligt sätt. Se uppgifter nedan.

Vill du veta mer om oss? Hör av dig till:
dansledaren och ordföranden Ingrid Brink, 076-2564485, pollamazi@gmail.com

Se mer på vår egen blogg www.grekiskdansfortanter.com

Organisationsnummer: 802497-2443
Bankkonto: Sparbanken syd, 9570/ 525.080.244-3
IBAN: SE 8595 7000 0000 5250 8024 43